Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyy kotimaassa 22. maaliskuuta ja varsinainen vaalipäivä järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023.

Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la seu­raa tii­viis­ti vaa­le­ja sekä vaa­lei­hin liit­ty­vää kes­kus­te­lua eri­tyi­ses­ti Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­rin nä­kö­kul­mas­ta niin pai­ne­tus­sa leh­des­sään kuin uu­dis­tu­neil­la verk­ko­si­vuil­laan omas­sa vaa­li­o­si­os­saan. Myös kaik­ki SDP Savo-Kar­ja­lan eh­dok­kaat haas­ta­tel­laan.

Uu­tuu­te­na eh­dok­kail­la on näis­sä vaa­leis­sa mah­dol­li­suus os­taa it­sel­leen nä­ky­vyyt­tä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan pai­ne­tun leh­den ohel­la myös leh­den ver­kos­ta. Pe­rin­tei­sen mai­non­nan ohel­la eh­do­kas voi os­taa it­sel­leen mo­lem­mil­ta alus­toil­ta myös ar­tik­ke­li­muo­tois­ta na­tii­vi­mai­nos­ti­laa.

La­taa täs­tä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan vaa­li­me­di­a­kort­ti ja kysy li­sää mai­nos­myyn­nis­täm­me

La­taa täs­tä tie­to­pa­ket­ti na­tii­vi­mai­non­nas­ta