Viikko Pohjois-Karjalaa julkaisee maakunnallinen Osuuskunta Kansan Valta, jonka omistajina toimivat lehden tilaajat, yritykset sekä puolue- ja ammattiosastot.

Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta täyt­ti 10 vuot­ta syk­syl­lä 2022.

Lue täs­tä juh­la­nu­me­ros­sam­me jul­kais­tu ar­tik­ke­li Kan­san Val­lan vai­heis­ta.

Osuus­kun­nas­sa on noin 300 jä­sen­tä ja sen jä­se­nek­si pää­set 50 eu­ron osuus­mak­sul­la.

Ha­lu­tes­sa­si liit­tyä jä­se­nek­si ota yh­teyt­tä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan asi­a­kas­pal­ve­luun:
puh. 050 386 9630 (ma–to klo 10–14)tai säh­kö­pos­tit­se asi­a­kas­pal­ve­lu(at)viik­kopk.fi