Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­laa jul­kai­see maa­kun­nal­li­nen Osuus­kun­ta Kan­san Val­ta, jon­ka omis­ta­ji­na toi­mi­vat leh­den ti­laa­jat, yri­tyk­set sekä puo­lue- ja am­mat­ti­o­sas­tot. Osuus­kun­nas­sa on noin 300 jä­sen­tä ja sen jä­se­nek­si pää­set 50 eu­ron osuus­mak­sul­la.

Ha­lu­tes­sa­si liit­tyä Osuus­kun­ta Kan­san Val­lan jä­se­nek­si ota yh­teyt­tä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan asi­a­kas­pal­ve­luun: asi­a­kas­pal­ve­lu(at)viik­kopk.fi

Osuuskunta Kansan Valta täytti 10 vuotta syksyllä 2022.

Lue täs­tä 3.11.2022 il­mes­ty­nees­sä juh­la­nu­me­ros­sa jul­kais­tu ar­tik­ke­li ai­hees­ta.