Kaksi suursuosittua tangon taituria lähtee Reijo Taipaleen tunnetuksi tekemien laulujen kiertueelle lokakuussa.

Rei­jo Tai­pa­le – Aa­van me­ren tuol­la puo­len -kier­tu­een ar­tis­tei­na näh­dään tan­go­ku­nin­kuu­den ai­ka­naan voit­ta­neet tans­si­la­vo­jen suur­suo­si­kit Sai­ja Tuu­pa­nen ja Tee­mu Roi­vai­nen.

Sai­ja Tuu­pa­nen ja Tee­mu Roi­vai­nen ovat kier­tä­neet Suo­mea yh­des­sä ai­em­min­kin, muun mu­as­sa me­nes­tyk­sek­kääl­lä jou­lu­kier­tu­eel­la 2022.

Rei­jo Tai­pa­le – Aa­van me­ren tuol­la puo­len -kier­tue al­kaa 14. lo­ka­kuu­ta Rau­mal­ta ja päät­tyy 18.10. Var­kau­teen. Muut kon­sert­ti­pai­kat ovat Sei­nä­jo­ki, Ii­sal­mi ja Jo­en­suu. Sä­es­tyk­ses­tä vas­taa Rei­jo Tai­pa­leen luot­to­ha­nu­ris­tin Jani He­le­niuk­sen 7-hen­ki­nen juh­la­or­kes­te­ri.

Is­ku­sä­vel­ten ja tan­gon mes­ta­ri­lau­la­ja­na ja tul­kit­si­ja­na tun­net­tu Rei­jo Tai­pa­le ja hä­nen lau­lun­sa ovat juur­tu­neet suo­ma­lais­ten sy­dä­miin. Ra­kas­te­tun lau­la­jan mat­ka päät­tyi muu­ta­ma vuo­si sit­ten, mut­ta lau­lut ja ta­ri­na jäi­vät elä­mään.

Aa­van me­ren tuol­la puo­len -kon­ser­tin mu­siik­ki ja tun­nel­ma ovat kä­sin­kos­ke­tel­ta­via, kun so­lis­tit muis­te­le­vat suo­ma­lais­ten sy­vien ri­vien tulk­ki­na esiin­ty­neen Tai­pa­leen elä­män­tai­val­ta ja esit­tä­vät hä­nen muis­to­rik­kai­ta is­kel­mi­ään eri vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta.

Esi­tys­tä elä­vöit­tä­vät taus­tap­ro­ji­soin­ti­na näh­tä­vät men­nei­den ai­ko­jen va­lo­ku­vat sekä mui­den mu­as­sa Tai­pa­leen ko­ti­al­bu­min ku­vat.

Kier­tu­een tuot­taa Mag­num­Li­ve, ja sen li­put ovat jo myyn­nis­sä lip­pu­kau­pois­sa.