Seitsemän kilometriä pitkä retkiluistelurata on avattu Lieksassa Vuonislahden sataman ja Kolin Merilänrannan välille.

Ra­taa voi käyt­tää luis­tel­len, pot­ku­kel­kal­la tai jal­kai­sin – moot­to­ri­a­jo­neu­voil­la aja­mi­nen luis­te­lu­ra­dal­la ei sen si­jaan ole sal­lit­tua.

Ret­ki­luis­te­lu­ra­ta pi­de­tään au­ki sää­o­lo­suh­tei­den mu­kaan. Ret­ki­luis­te­lu­ra­dan käyt­tä­jien on muis­tet­ta­va, et­tä ky­sees­sä on luon­non jää, joka saat­taa ol­la epä­ta­sai­nen. Luis­te­lu alu­eel­la ta­pah­tuu omal­la vas­tuul­la.

Ra­dan yl­lä­pi­dos­ta vas­taa Liek­san kau­pun­ki. Ret­ki­luis­te­lu­ra­dan kun­nos­ta ja au­ki­o­los­ta tie­do­te­taan Liek­san kau­pun­gin in­ter­net­si­vuil­la: www.liek­sa.fi/uu­ti­set ja www.liek­sa.fi/ul­ko­jaat