Lieksa isännöi tulevana viikonloppuna 16.–18.2. vuoden 2024 ensimmäisiä nuorten SM-hiihtoja.

Liek­san kol­mi­päi­väi­sis­sä SM-hiih­dois­sa mi­ta­leis­ta kil­pail­laan vies­teis­sä, va­paan hiih­to­ta­van pa­risp­rin­teis­sä ja 20 ki­lo­met­rin (p) kil­pai­lus­sa. Vies­teis­sä mi­ta­leis­ta mit­te­le­vät 18- ja 20-vuo­ti­aat, pa­risp­rin­tis­sä li­säk­si 16-vuo­ti­aat. 20 ki­lo­met­rin kil­pai­lus­sa mi­ta­leis­ta mi­tel­lään 17-, 18- ja 20-vuo­ti­ai­den sar­jois­sa.

Kil­pai­lut jär­jes­te­tään Liek­san Ti­mit­ran hiih­to­kes­kuk­ses­sa, jon­ne kil­pai­lu­ja seu­raa­maan saa­pu­val­le ylei­söl­le jär­jes­te­tään bus­si­kul­je­tus Liek­san kes­kus­tas­ta. Kul­je­tuk­sen läh­tö­paik­ka­na toi­mii Kult­tuu­ri­kes­kus (Pie­li­sen­tie 9), jos­ta ajo­reit­ti­nä toi­mii Kult­tuu­ri­kes­kus - ABC huol­to­a­se­ma - Hiih­to­kes­kus.

Kil­pai­lu­ja seu­raa­maan saa­pu­val­le ylei­söl­le jär­jes­te­tään bus­si­kul­je­tus Liek­san kes­kus­tas­ta.

Kul­je­tuk­set läh­te­vät per­jan­tai­na kel­lo 11.00 ja 14.30, lau­an­tai­na kel­lo 9.00 ja 11.30 sekä sun­nun­tai­na kel­lo 9.00, 10.30 ja 12.00. Kul­je­tuk­ses­ta on va­paa­eh­toi­nen mak­su, pää­sy­lip­pu­ja ki­soi­hin ei ole.

Alu­eel­la pal­ve­lee ki­sa­ra­vin­to­la, jos­sa tar­jol­la on päi­vit­täin vaih­tu­va keit­to­lou­nas sekä muun mu­as­sa gril­li­mak­ka­raa ja kah­via. Mak­sa­mi­nen on­nis­tuu mo­bii­li­na ja kä­tei­sel­lä.

Nuor­ten SM-hiih­dois­sa kil­pail­laan mi­ta­leis­ta vuon­na 2024 kah­des­sa osas­sa. Toi­nen ki­sa­ru­pe­a­ma jär­jes­te­tään Es­poos­sa 8.–10.3. Li­sä­tie­to­ja ki­sois­ta löy­tyy osoit­tees­ta https://www.liek­san­hiih­to­seu­ra.fi.