Jo­en­suun kau­pun­ki­kes­kus­ta­yh­dis­tys Vir­ta, Kar­ja­lan Hei­li, Poh­jois-Kar­ja­lan kaup­pa­ka­ma­ri, Jo­en­suun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ja Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu jär­jes­ti­vät jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neen ”Jo­en­suun pa­ras­ta pal­ve­lua” -kil­pai­lun. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on löy­tää vuo­sit­tain Jo­en­suus­sa par­haim­man asi­a­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tar­jo­a­va yri­tys.

Ylei­sö vink­ka­si ää­nes­tyk­seen 104 jo­en­suu­lais­ta yri­tys­tä, jot­ka ke­rä­si­vät yh­teen­sä 915 ään­tä.

Jo­en­suu­lai­set vink­ka­si­vat en­nä­tyk­sel­li­sen mää­rän eri yri­tyk­siä, jois­sa ovat saa­neet pa­ras­ta pal­ve­lua. Suu­ri mää­rä ker­too vah­vas­ti sii­tä, et­tä jo­en­suu­lai­sy­ri­tyk­sil­lä on eri­no­mai­nen pal­ve­lun taso, ker­too Vir­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na Va­lo­nen.

Vuo­den 2024 Pa­ras­ta pal­ve­lua voit­to meni 114 ää­nen voi­min Pi­ri­sen Kah­vi­la-Myy­mä­läl­le.

Kun­ni­a­mai­nin­nat tänä vuon­na ja­et­tiin Las­ten­lii­ke Päi­vän­sä­teel­le ja Rou­ge Bar & Bist­rol­le. Kol­me pal­kit­tua yri­tys­tä sai­vat eni­ten ää­niä ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä ja ne myös mys­te­ry sho­pat­tiin Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opis­ke­li­joi­den toi­mes­ta.