Joensuun lukioiden toisen vuoden opiskelijat juhlivat vanhojen tansseja perjantaina 16. helmikuuta Joensuu Areenassa.

Tans­si­joi­ta on 500 ja mu­ka­na ovat Jo­en­suun Ly­se­on lu­kio, Jo­en­suun yh­teis­kou­lun lu­kio, Nor­maa­li­kou­lun lu­kio, Py­hä­se­län lu­kio, Itä-Suo­men kou­lun lu­kio, Jo­en­suun ai­kuis­lu­kio sekä Ri­ve­ri­an kak­sois­tut­kin­toa opis­ke­le­vat.

Tans­sit al­ka­vat kel­lo 18 ja ti­lai­suu­teen on va­paa pää­sy. Pai­kal­le odo­te­taan noin 3 000 kat­so­jaa.

– Ylei­sön kan­nat­taa saa­pua pai­kal­le ajois­sa, ovet au­ke­a­vat jo kel­lo 17, vink­kaa Ly­se­on lu­ki­on lii­kun­nan leh­to­ri Jari Lem­met­ty.

Tans­se­ja sä­es­tää Jo­en­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­ri.