Joensuun kaupunki aloittaa asfaltin pinnoitustyöt keskustassa maanantaina 29. toukokuuta.

Työt teh­dään kol­mes­sa vai­hees­sa ja ne py­ri­tään saa­maan val­miik­si 2. ke­sä­kuu­ta men­nes­sä.

Töi­den en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa aloi­te­taan Sirk­ka­lan sil­lal­ta maa­nan­tai­na kel­lo 9.00 van­han pin­noit­teen pois­tol­la. Sirk­ka­lan sil­ta kat­kais­taan kai­kel­ta lii­ken­teel­tä töi­den ajak­si. Työt py­ri­tään te­ke­mään sil­lal­la tiis­tai-aa­muun kel­lo 6.00 men­nes­sä.

Toi­ses­sa vai­hees­sa töi­tä teh­dään Ran­ta­ka­dul­la Nis­ka­ka­tu-Rau­han­ka­tu vä­lil­lä. Täl­löin lii­ken­ne oh­ja­taan To­ri­ka­tu-Rau­han­ka­tu-Ran­ta­ka­tu kaut­ta.

Kol­man­nes­sa vai­hees­sa töi­tä teh­dään Van­han Nur­mek­sen­tien al­kuo­sal­la, sekä Ut­ran­tien ris­teyk­ses­sä. Täl­löin ei kat­kais­ta lii­ken­net­tä, vaan lii­ken­ne oh­ja­taan tois­ta ajo­kais­taa pit­kin.

Työt to­teut­taa Peab As­falt.