Lieksan Kiinteistöt Oy on ostanut kuusi rivitaloasuntoa Area-koti Oy:n rakentamasta Kolin Kimallus -asunto-osakeyhtiöstä.

Ri­vi­ta­lot si­jait­se­vat Ko­lin ky­läl­lä, osoit­tees­sa Myl­ly­kor­ven­tie 4.

– Liek­san Kiin­teis­tö­jen os­ta­mat asun­not pa­ran­ta­vat osal­taan Ko­lin asun­to­mark­ki­na­ti­lan­net­ta, sil­lä alu­eel­la on ol­lut pu­laa va­ki­tui­seen asu­mi­seen tar­koi­te­tuis­ta vuok­ra-asun­nois­ta, taus­toit­taa asi­aa Liek­san vir­kaa toi­mit­ta­va kau­pun­gin­joh­ta­ja Ar­to Sih­vo­nen.

– Vuok­ra-asun­to­jen puu­te on vai­kut­ta­nut alu­eel­la työ­voi­man saa­ta­vuu­teen, ja osin työn­te­ki­jät käy­vät­kin Ko­lil­la töis­sä pit­kien­kin työ­mat­ko­jen pääs­tä, Sih­vo­nen jat­kaa.

Ko­lin Ki­mal­lus val­mis­tuu hel­mi­kuun 2024 ai­ka­na ja asu­maan on mah­dol­lis­ta pääs­tä jo maa­lis­kuus­sa. Vuok­rat­ta­vat asun­not ovat sau­nal­li­sia kak­si­oi­ta ja nii­tä ha­e­taan Liek­san Kiin­teis­töt Oy:ltä.