Joensuun kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä. Hakuaika päättyi 29.3.

Kau­pun­gin­joh­ta­jan rek­ry­toin­nin val­mis­te­lu­työ­ryh­mä ko­koon­tuu 3.4.2023 ja päät­tää ko­kouk­ses­sa pro­ses­sin ete­ne­mis­tä. Kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta päät­tää kau­pun­gin­val­tuus­to.

Jo­en­suun kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­ka avat­tiin ha­kuun kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kar­ja­lai­sen il­moit­ta­es­sa elä­köi­ty­mi­ses­tään. Kar­ja­la­lai­sen vii­mei­nen työ­päi­vä on elo­kuun lo­pus­sa ja uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan on mää­rä aloit­taa vi­ras­saan 1.9.2023.

Virkaa hakivat:

Ali­sa Ai­na­so­ja, Si­poo

Chi­a­ra Ek­lund, Es­poo

Jor­ma Es­ko­la, Loh­ja

Kal­le Hei­no­nen, Kuo­pio

Pek­ka Ee­mil Hir­vo­nen, Niit­ty­lah­ti

Kau­ko Hy­vä­ri­nen, Var­kaus

Su­raind­ran Ka­ma­la­ka­nan, Kuo­pio

Nii­lo Ko­so­la, Lem­pää­lä

Jo­han­na Kum­pu­lai­nen, Lep­pä­vir­ta

Ant­ti Las­si­la, Ro­va­nie­mi

Pet­rus Lie­kas, Es­poo

Ma­ti­as Jan Se­bas­ti­an Ma­ti­kai­nen, Ou­lu

Rei­jo Meh­to­nen, Hei­nä­vaa­ra

Timo Nou­si­ai­nen, Ou­lu

De­rek Obeng Obe­se, Vaa­sa

Jere Pent­ti­lä, Jo­en­suu

Ii­da-Mari Pit­kä­jär­vi, Jo­en­suu

Ju­lia Ra­si­kan­nas, Lah­ti

Timo Sy­kä­ri, Hel­sin­ki

Anu Veh­vi­läi­nen, Jo­en­suu

Jani Vä­hä­kai­nu, Var­kaus

Ver­ner Vä­hä­ta­lo, Klauk­ka­la