Ampumahiihdon maailmancup kisataan Kontiolahden ampuma­hiih­tos­ta­di­onilla tiistaista 29. marraskuuta sunnuntaihin 4. joulukuuta.

Jo­en­suun kau­pun­ki, Kon­ti­o­lah­den kun­ta ja ki­sa­jär­jes­tä­jä Kon­ti­o­lah­den Ur­hei­li­jat tar­jo­a­vat pe­rin­tei­seen ta­paan mak­sut­to­mia ylei­sö­kul­je­tuk­sia sta­di­o­nil­le Jo­en­suun kes­kus­tas­ta, Kon­ti­o­lah­den kes­kus­tas­ta sekä Kon­ti­o­lah­den Leh­mos­ta.

Jo­en­suus­sa ar­ki­päi­vien ki­sa­kul­je­tuk­set läh­te­vät kaup­pa­to­ril­ta 20 mi­nuu­tin vä­lein, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na 15 mi­nuu­tin vä­lein. Ki­sa­päi­vi­nä To­ri­ka­tu on tak­se­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta sul­jet­tu muul­ta lii­ken­teel­tä vä­lil­tä Sil­ta­ka­tu-Kos­ki­ka­tu. Per­jan­tai 2.12. ei ole ki­sa­päi­vä, jo­ten To­ri­ka­tu on sil­loin nor­maa­lis­ti au­ki.

Kaup­pa­to­rin lii­ke­ra­ken­nus­työ­maa ja sii­hen liit­ty­vät ajot ei­vät vai­ku­ta ylei­sö­kul­je­tuk­seen ei­kä sen jo­no­tu­sa­lu­eel­le. Bus­sei­hin jo­no­te­taan to­rin ete­lä­puo­lis­kol­la.

– Ylei­sö­kul­je­tus on kä­te­vä tapa liik­kua ta­pah­tu­maan ja ta­kai­sin, kun ei tar­vit­se miet­tiä py­sä­köin­tiä. Sa­mal­la Jo­en­suun kaup­pa­to­ril­la voi tu­tus­tua vi­ral­li­seen ki­sa­mai­den li­pu­tuk­seen ja ais­tia jo en­na­kol­ta ki­sa­tun­nel­maa, ker­too Jo­en­suun kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Mark­ku Pyyk­kö­nen.

Kon­ti­o­lah­den Ur­hei­li­jat ovat tuo­neet to­ril­le myös ki­sa­kon­tin, joka pal­ve­lee asi­ak­kai­ta ta­pah­tu­ma­vii­kol­la.

– Suu­rin osa ta­pah­tu­man pää­sy­li­puis­ta myy­dään verk­ko­kau­pas­sa, mut­ta nyt nii­tä sa­moin kuin maa­il­man­cu­pin fa­ni­tuot­tei­ta voi os­taa mu­kaan­sa kaup­pa­to­ril­ta, sa­noo maa­il­man­cup-ta­pah­tu­man vies­tin­tä­pääl­lik­kö Heik­ki Ha­mu­nen.