Joensuun lukioiden yhteiset vanhojentanssit järjestetään perjantaina 17. helmikuuta kello 18 alkaen Joensuu Areenassa.

Par­ke­til­la pyö­räh­te­lee noin 500 tans­si­jaa ja il­lan mu­sii­kis­ta vas­taa Jo­en­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­ri.

Mu­ka­na ovat Jo­en­suun yh­teis­kou­lun lu­kio, Py­hä­se­län ja Ly­se­on lu­ki­ot sekä Jo­en­suun ai­kuis­lu­kio. Li­säk­si tans­si­mas­sa ovat Ri­ve­ri­an kak­sois­tut­kin­toa suo­rit­ta­vat ja Nor­maa­li­kou­lun ja Itä-Suo­men lu­ki­oi­den van­hat.

Van­hem­mat ja muu ylei­sö ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta kat­so­maan tans­se­ja. Ti­lai­suus on mak­su­ton ja Hal­li­tien py­sä­köin­ti­ta­lon park­ki on il­mai­nen tans­si-il­ta­na kel­lo 17–20.