Kaikkien SDP Savo-Karjalan eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kaiden haastattelut löytyvät kootusti alla olevista linkeistä. Tutustu ehdokkaisiin ja muista käyttää ääntäsi vaaleissa.

17 Tanja Airaksinen

"Elä­män­työ­nä eri­tyis­ryh­mät"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 2.3. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

18 Teemu Backnäs

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 30.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

19 Seppo Eskelinen

"Vah­val­la jouk­ku­eel­la vaa­lei­hin"

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 23.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

20 Mikko Hiltunen

"Vai­kut­ta­jan pai­kal­la"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 9.3. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

21 Sari Järn

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 30.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

22 Emilia Kangaskolkka

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 23.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

23 Sanna kauppinen

"Sa­vo­lai­suut­ta po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 26.1. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

24 Heikki Miettinen

"Tur­val­li­suu­den ja yh­teis­työn asi­al­la"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 9.2. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

25 Vilho Mikkonen

"Väy­lät kun­toon"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 23.2. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

26 Virve Mikkonen

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 23.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

27 Anna Puruskainen-Saarelainen

"Käy­tän­nön ää­net pi­tää saa­da kuu­lu­viin"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 16.2. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

28 Sanna Rissanen

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 23.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

29 Annu Räsänen

Haas­tat­te­lu jul­kais­taan 23.3. il­mes­ty­väs­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

30 Timo Suhonen

"Ko­ke­muk­sen kou­li­ma"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 9.3. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

31 Tuula Väätäinen

"Va­kaa­ta te­ke­mis­tä Tuu­la Vää­täi­nen"

Haas­tat­te­lu on jul­kais­tu 2.2. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa.