Joensuun kaupunki tekee marras-joulukuussa Karsikonpuistossa olevaan kuntorataan muutostöitä, jolloin Karsikonpolun pyörätien viereinen kuntorata poistuu käytöstä.

Kun­to­ra­dan uu­si lin­jaus läh­tee Pap­pi­lan­mä­en län­si­reu­nal­ta ja oh­jau­tuu viis­tos­ti puis­to­a­lu­een läpi Pie­lis­jo­en puo­lel­la ole­val­le kun­to­ra­dal­le.

Ra­ken­net­ta­van kun­to­ra­dan koh­dal­ta pois­te­taan joi­ta­kin pui­ta, mut­ta pää­o­sin väy­lä on suun­ni­tel­tu kul­ke­maan puis­tos­sa ole­vien puut­to­mien alu­ei­den kaut­ta. Töi­den yh­tey­des­sä uu­dis­te­taan myös va­lais­tus­ta ja käy­tös­tä pois­tu­va kun­to­ra­dan osa mai­se­moi­daan.

Kun­to­ra­dan ra­ken­ta­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia väy­lien käyt­töön koko ra­ken­nus­töi­den ajan. Pyy­däm­me ja­lan­kul­ki­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä nou­dat­ta­maan työ­maan opas­tei­ta.