Pit­käl­ti tal­koil­la jär­jes­tet­tä­vä ylei­söl­le mak­su­ton ta­pah­tu­ma Elo­rie­ha jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 27. elo­kuu­ta Pol­vi­jär­vel­lä kir­kon­ky­läs­sä Hu­vi­lou­hok­sen pi­ha­pii­ris­sä.

Pää­e­siin­ty­jä­nä tänä vuon­na ta­pah­tu­mas­sa on Kake Ran­de­lin, jon­ka suu­ria hit­te­jä ovat muun mu­as­sa Kiel­le­tyt tun­teet, Avaa ha­kas, Tar­ja ja Kir­je ko­tiin. Ta­pah­tu­mas­sa ylei­söl­lä on myös mah­dol­li­suus pääs­tä lau­la­maan ka­ra­o­kea. Tai­ku­ri esiin­tyy ku­ten myös pai­kal­li­nen Ne­li­a­pi­la-lau­lu­yh­tye. Ta­pah­tu­man juon­taa Jan­ne Kur­vi­nen.

Pai­kal­la on mu­ka­van oh­jel­man lo­mas­sa pal­jon os­tet­ta­vaa ja tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen esit­te­ly­jä, muun mu­as­sa pai­kal­lis­ten tuot­ta­jien tuot­tei­ta, kä­si­töi­tä ja puu­töi­tä sekä tie­tys­ti kah­via, let­tu­ja ja pii­ra­koi­ta. Myyn­nis­sä on myös ar­po­ja hy­vi­ne pal­kin­toi­neen sekä Hu­vi­lou­hok­ses­sa ruo­kaa ja vir­vok­kei­ta. Elo­rie­ha al­kaa kel­lo 11.00 ja oh­jel­ma jat­kuu pi­ha­pii­ris­sä kel­lo 18 saak­ka. Elo­rie­ha jat­kuu tans­sien mer­keis­sä kel­lo 22 Hu­vi­lou­hok­ses­sa, jos­sa esiin­tyy lop­puil­las­ta Kake Ran­de­lin.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt 13. ker­taa, ja sii­nä on esiin­ty­nyt vuo­sien var­rel­la muun mu­as­sa Ha­la­va­tun pa­pat, Cat Cat, Lau­ra Vou­ti­lai­nen, Dan­ny, Ei­ni, Fre­de­rik ja Ai­ka­ko­ne.

Elo­rie­ha-ta­pah­tu­man on alun pe­rin ide­oi­nut Hu­vi­lou­hok­sen Ir­ma Var­ti­ai­nen.