Vanha Martikkala kuvattuna 1950-luvulla, portailla emäntä Tyyne Martikainen. Kuva: Esko Martikaisen kokoelmat, Kontiolahti.

Kinahmonsaari sai vakinaisen asutuksensa 1630-luvulla, kun vuoden 1637 maakirjaan merkittiin Sotkumasta populit eli tilattomat Mikko Haaranen ja Juho Kontiainen.

Heidät mainitaan sittemmin talollisina Kinahmossa. Vuonna 1651 seurasi Mikko Haarasta kirjoissa poika Hannes ja Juho Kontiaista poika Pekka. Vuosina 1640-1641 pantiin maakirjaan Antti Ollikainen ja vuosina 1645-1651 Heikki Pekanpoika Ollikainen. Vuosina 1645-1651 on maakirjassa Jaakko Simananpoika, ja 1651 Antti Hyttinen. Kinahmonsaaren ainoa ortodoksi Jaakko Simananpoika muutti mahdollisesti Sotkuman kylästä tänne.

Kinahmolaisille 1600-luvun loppuvuodet merkitsivät ankaria aikoja, sillä siihen asti vauraana pidetty lautamies Antti Hyttinenkin merkittiin vuoden 1696 veroluetteloihin varattomana miehenä. Antti Haaranen jaksoi maksaa veroja vuoteen 1693 asti Mustolan talossa. Talollinen David Simanainen katoaa maakirjasta v. 1685 jälkeen ja hänen tilalleen lienee tullut vuosiksi 1690-1696 Paavo Hyttinen, joka kirjattiin Martikkalan talon isännäksi. 

Unto Martikainen

Lue juttu kokonaan lehdestä nro 26/2020