SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin vieraili tänään tiistaina Kuopiossa ja Joensuussa.

To­tut­tuun ta­paan pää­mi­nis­te­rin vie­rai­lu veti to­rin täy­teen kai­ke­ni­käis­tä vä­keä.

Kat­so ku­vat täs­tä ja lue ai­hees­ta enem­män myö­hem­min Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan ver­kos­sa sekä pai­ne­tus­sa leh­des­sä.