Proo­mu kaa­tui Pie­li­sel­lä maa­nan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä, ker­too Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos.

Hi­naa­ja työn­si proo­mua, jos­sa oli kyy­dis­sä 3 met­sä­ko­net­ta. Kul­je­tuk­sen ai­ka­na proo­mu kal­lis­tui äkil­li­ses­ti va­sem­mal­le puo­lel­le ja kaa­tui lo­pul­ta ko­ko­naan. Kyy­des­sä ol­leet ajo­ko­neet up­po­si­vat noin 15 met­rin sy­vyy­teen. Työn­tä­vä hi­naa­ja ei kaa­tu­nut ti­lan­tees­sa. On­net­to­muu­des­sa ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti kaa­tu­neen proo­mun ym­pä­ris­tön mah­dol­lis­ten öl­jy­vuo­to­jen va­ral­ta ja le­vit­ti alu­eel­le imey­tys­puo­mia var­mis­tuk­sek­si. Maan­tan­tai-il­ta­päi­vän ai­ka­na ei upon­neis­ta ko­neis­ta vuo­ta­nu öl­jyä. Jo­en­suun pe­las­tu­sa­se­man su­kel­lu­syk­sik­kö tar­kas­ti ti­lan­teen ja pai­kan­si ko­nei­den si­jain­tia ve­den al­la.

Hi­naa­ja siir­si kaa­tu­neen proo­mun pois on­net­to­muus­pai­kal­ta il­ta­päi­väl­lä. Yri­tys val­mis­te­lee ko­nei­den nos­to­ja lä­hi­päi­vi­nä. Pe­las­tus­lai­tos var­mis­taa alu­et­ta imey­tys­puo­mien avul­la usei­den päi­vien ajan.