Jo­en­suun Työ­vä­e­nyh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous 27.11.2022 va­lit­si Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­sen jat­ka­maan yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na kau­dek­si 2023–24. Yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Vir­ve Mik­ko­nen, joka myös­kin jat­kaa teh­tä­väs­sään.