Li­pe­rin So­si­a­li­de­mok­raa­tit ry. päät­ti ko­kouk­ses­saan kes­ki­viik­ko­na 22.6. esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­seen yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja San­na Ris­sas­ta.

Savo-Kar­ja­lan So­si­a­li­de­mok­raat­tien pii­ri­jär­jes­tö vah­vis­taa eh­do­ka­sa­set­te­lun var­si­nai­ses­sa pii­ri­ko­kouk­ses­saan.

San­na Ris­sa­nen on 47-vuo­ti­as per­hee­näi­ti Li­pe­rin Ylä­myl­lyl­tä. Hän työs­ken­te­lee kou­lun­joh­ta­ja­na ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na Li­pe­rin kou­lul­la. Hän toi­mii myös Li­pe­rin kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na sekä Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män Ri­ve­ri­an yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na.