Kontiolahden 150-vuotisjuhlavuosi käynnistyy tammikuussa näyttävästi tanssiaisilla. Aikuisille suunnatut avajaistanssiaiset pidetään Kontiolahden liikuntahallissa perjantaina 20.1.2023 kello 19–23. Liikuntahalli sijaitsee osoitteessa Karpalokaari 8, Kontiolahti.

Tans­si­ai­sis­sa pääs­tään naut­ti­maan live-mu­sii­kis­ta, kun esiin­ty­mis­la­van ot­taa hal­tuun Blue No­tes -or­kes­te­ri, jota joh­taa Mark­ku Könt­tä. Tans­si­ai­sis­sa so­lis­tei­na ovat Jen­na Bå­ge­berg ja Erk­ki Rä­sä­nen.

Idea ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen on saa­tu Kon­ti­o­lah­den asuk­kail­ta. Kun­ta jär­jes­ti ke­vääl­lä 2022 ky­se­lyn, jos­sa asuk­kai­ta pyy­det­tiin esit­tä­mään ide­oi­ta juh­la­vuo­den si­säl­löik­si. Yk­si tois­tu­vis­ta toi­vo­muk­sis­ta oli tans­si­ai­set.

Toi­vot­tu­jen tans­si­ais­ten tee­ma­na on tal­vi­puu­tar­ha, ja tila ko­ris­tel­laan sen mu­kai­ses­ti. Ta­pah­tu­man si­sään­pää­sy on mak­su­ton. Ta­pah­tu­mas­sa voi os­taa it­sel­leen pien­tä pur­ta­vaa ja juo­maa. Ta­pah­tu­man pu­ku­koo­di on juh­lal­li­nen ja siis­ti, mut­ta pu­vus­tuk­sen gla­mou­ril­le ei ole ase­tet­tu ra­jaa.

– Tans­si­ai­sis­sa on mah­dol­li­suus ko­koon­tua yh­teen juh­lis­ta­maan men­nei­tä ja tu­le­via vuo­sia lois­tok­kais­sa tun­nel­mis­sa. Toi­vom­me, et­tä mah­dol­li­sim­man moni osal­lis­tuu ava­jais­tans­si­ai­siin, Kon­ti­o­lah­den kun­nan­joh­ta­ja Jari Tuo­no­nen ker­too.

Sa­ma­na päi­vä­nä 20.1. Kon­ti­o­lah­den ala­kou­lu­lai­sil­la on oma ava­jais­ta­pah­tu­man­sa, jos­ta vies­ti­tään erik­seen Wil­man kaut­ta vuo­den alus­sa.