Ylei­sur­hei­lun Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut, Ka­le­van Ki­sat, jär­jes­te­tään Jo­en­suus­sa Kes­ku­sur­hei­lu­ken­täl­lä 4.–7. elo­kuu­ta.

Ka­le­van Ki­so­jen yh­tey­des­sä on käy­tös­sä en­sim­mäis­tä ker­taa JOJO-alu­eel­la Wal­tin ta­pah­tu­ma­lip­pu, jos­sa yh­dis­tyy ta­pah­tu­man pää­sy­lip­pu ja jouk­ko­lii­ken­ne­lip­pu, jol­la voi mat­kus­taa JOJO-lii­ken­tees­sä en­nen ja jäl­keen ta­pah­tu­man il­man eril­lis­tä mat­ka­lip­pua.

Verk­ko­kau­pas­ta en­nak­koon os­tet­tu pää­sy­lip­pu si­säl­tää mak­sut­to­man mat­kus­tu­soi­keu­den JOJO-lii­ken­teen A-B -vyö­hyk­keil­lä pää­sy­li­pun voi­mas­sa­o­lo­ai­ka­na. Mak­sut­ta voi siis nous­ta JOJO-bus­sin kyy­tiin Jo­en­suun pai­kal­lis­lii­ken­ne­a­lu­eel­la sekä Li­pe­rin, Kon­ti­o­lah­den ja Ham­mas­lah­den alu­eil­ta (JOJO-lin­jat 1–204).

Ta­pah­tu­ma­li­pul­la ki­soi­hin voi tul­la ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti il­man huol­ta ruuh­kis­ta ja py­sä­köin­ti­pai­kan löy­ty­mi­ses­tä.

Verk­ko­kau­pas­ta han­ki­tun pää­sy­li­pun QR-koo­di lei­ma­taan pa­pe­ri­se­na tai mo­bii­li­lip­pu­na bus­sin kor­tin­lu­ki­ja­lait­teel­la/ra­has­tus­lait­teel­la kyy­tiin nous­ta­es­sa. Tar­vit­ta­es­sa kul­jet­ta­ja hoi­taa mat­ka­li­pun re­kis­te­röin­nin ma­nu­aa­li­ses­ti ra­has­tus­lait­teel­la.

Ta­pah­tu­ma­li­pul­la ki­soi­hin voi tul­la ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti il­man huol­ta ruuh­kis­ta ja py­sä­köin­ti­pai­kan löy­ty­mi­ses­tä.

JOJO-lin­jo­jen rei­tit ja ai­ka­tau­lut löy­ty­vät reit­ti­op­paas­ta: Etu­si­vu - jojo.jo­en­suu.fi Lä­him­mäs Meh­ti­mä­e­nau­ki­o­ta, jol­la Kes­ku­sur­hei­lu­kent­tä si­jait­see, pää­see JOJO-lin­joil­la 3 ja 8, py­säk­ki Meh­ti­mä­ki P.