Joensuun kasvatus- ja koulutuslautakunta kuulee yksityisten Touhula- ja Pilke-päiväkotien edustajien näkemyksiä päiväkodeissa havaituista ja julkisuudessakin esillä olleista epäkohdista seuraavassa kokouksessaan tiistaina 24. tammikuuta.

On­gel­mi­na ovat ol­leet muun mu­as­sa hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus ja hen­ki­lös­tö­va­je, puut­teet pe­da­go­gii­kas­sa ja las­ten var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mien puu­te. Lau­ta­kun­ta on seu­ran­nut ti­lan­net­ta ja pi­tää tär­ke­ä­nä, et­tä myös yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen laa­tu Jo­en­suus­sa on kor­kea.