Joensuun kaupunginteatterin viikkokausikortteja saa nyt yhdeksästä eri kirjastosta syksystä 2024 alkaen. Kausikort­tiyh­teis­työhön tulee uutena mukaan Rantakylän kirjasto.

Viik­ko­kau­si­kor­til­la voi lu­nas­taa yh­den mak­sut­to­man li­pun Jo­en­suun asi­a­kas­pal­ve­lu­pis­teel­tä Ca­re­li­cu­mis­ta kor­tis­sa mai­ni­tul­la vii­kol­la te­at­te­rin omaan tuo­tan­toon.

Viik­ko­kau­si­kort­te­ja ja­e­taan syys­kau­del­la maa­nan­tai­sin yk­si per esi­tys­viik­ko 26.8.2024 al­ka­en kus­sa­kin yh­teis­työ­kir­jas­tos­sa. Syys­kau­del­la te­at­te­ril­la on omia esi­tyk­siä vii­koil­la 35–50, poik­keuk­se­na viik­ko 42.

Te­at­te­rin viik­ko­kau­si­kort­te­ja on saa­ta­vil­la seu­raa­vis­ta kir­jas­tois­ta Jo­en­suun seu­dul­la: Jo­en­suun pää­kir­jas­to, Ran­ta­ky­lä, Rei­jo­la, Ylä­myl­ly, Leh­mo, Eno, Kiih­te­lys­vaa­ra, Ou­to­kum­pu ja Pol­vi­jär­vi.

Kat­so tar­kem­mat esi­ty­sa­jan­koh­dat te­at­te­rin esi­tys­ka­len­te­ris­ta tai kau­sie­sit­tees­tä.

Li­sä­tie­to­ja:

jo­en­suun­te­at­te­ri.fi