Kaupunginvaltuusto valitsee tänään Joensuulle uuden kaupunginjohtajan sekä sivistys- ja hyvinvointijohtajan.

Li­säk­si ko­kouk­ses­sa va­li­taan kau­pun­gin­val­tuus­tol­le pu­heen­joh­ta­ja sekä en­sim­mäi­nen ja toi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Ko­kouk­ses­sa va­li­taan myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to ja jä­se­net.

Ko­kous jär­jes­te­tään Jo­en­suun tie­de­puis­tol­la, Lou­he­la-sa­lis­sa, osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15. Ko­kous­ta voi seu­ra­ta suo­ra­na Jo­en­suun kau­pun­gin Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta:

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=RhfXVCqcP6Q