Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to ko­koon­tuu jat­kos­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan ti­lois­sa si­jait­se­vas­sa Tik­ka­sa­lis­sa Jo­en­suus­sa. Maa­lis­kuus­sa aloit­ta­nut alu­e­val­tuus­to on ko­koon­tu­nut tä­hän men­nes­sä kol­me ker­taa. Ko­kouk­set on ai­em­min jär­jes­tet­ty So­kos Ho­tel Kim­me­lin ti­lois­sa.

Alu­e­val­tuus­tos­sa is­tuu yh­teen­sä 59 jä­sen­tä.

– Ko­ro­na­oh­jeis­tus­ten höl­len­ty­mi­sen myö­tä ko­kouk­siin ei tar­vi­ta enää niin iso­ja ti­lo­ja. Omien ti­lo­jen hyö­dyn­tä­mi­nen on myös ta­lou­del­lis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le, Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een muu­tos­joh­ta­ja Eli­na Fe­lin taus­toit­taa pai­kan­vaih­toa.

Seu­raa­va ko­kous on vuo­ros­sa en­si vii­kon tiis­tai­na 27. syys­kuu­ta. Alu­e­val­tuus­to kä­sit­te­lee tuol­loin muun mu­as­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­le­vien vuo­sien in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mia.

Ylei­sö voi seu­ra­ta kel­lo 14 käyn­nis­ty­vää ko­kous­ta suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Siun so­ten Yo­u­tu­be-ka­na­val­ta: https://yo­u­tu.be/aeX­xNl1d98w