Usko ihmisten tukemiseen

marras 14, 2019 | Yleinen

Lokakuun lopussa julkaistiin tutkimus viime hallituksen lanseeraaman aktiivimallin työllisyysvaikutuksista. Mallin taustalla oli ajatus, että erityisesti pitkään työttömänä olleita tulee kannustaa sanktion uhalla osallistumaan työmarkkinoille. Tutkimus erityisesti tuo esille sen, ettei tämän ihmisryhmän työllistymiseen aktiivimallilla ollut mitään vaikutusta. Pitkään työttömänä olleet tarvitsevat työhön valmennusta, rinnalla kulkemista, ohjattua työn tai opiskelupaikan etsintää – eivät rangaistuksia. 

Olen saanut olla mukana Pohjois-Karjalassa kahdessa työllisyyshankkeessa, joiden kantavana ajatuksena on usko ihmisten tukemiseen. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys käynnisti Tarmo-hankkeen, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimin. Se on hyvä esimerkki siitä, miten pitkäaikaistyöttömiä tuetaan työhön palaamisessa. Keskeistä on henkilökohtainen työhönvalmennus ja työnetsintä. Hankkeessa erityisesti työhönvalmennuksella, työnetsinnällä, koulutuksella sekä työllistävien yhdistysten tukemisella on saatu erittäin vaikuttavia tuloksia. 

Toimin myös Honkalampisäätiön Jobia-hankkeen ohjausryhmässä, jonka kohteena ovat erityisesti yli 50-vuotiaat osatyökykyiset työttömät. Jokaiselle hankkeessa olevalle asiakkaalle räätälöidään työllistymiseen tai koulutukseen tähtäävä suunnitelma, jota voidaan toteuttaa työkokeilussa tai palkkasuhteessa. Tässä ryhmässä on paljon pelkän peruskoulun suorittaneita, jonka takia heidän työllistyminen ilman lisäopintoja on melko mahdotonta.

Hallitus antoi viime viikolla esityksen aktiivimallin kumoamiseksi eduskunnan käsittelyyn. Malli tullaan kumoamaan, niin että ensi vuoden alusta epäoikeudenmukainen leikkuri poistuu ja työttömien rankaisemisesta siirrytään työnhaun tukemiseen ja mahdollisuuksien luomiseen. Tämä on inhimillinen ja oikea tie.   

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)