Kirjan kannen kuva: Vuokkiniemen koulukoti 1942. SA-kuva.

Kirjan kannen kuva: Vuokkiniemen koulukoti 1942. SA-kuva.

Moni nuori joutui kasvatuslaitokseen köyhyyden ja sen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien takia. Jopa oppimisongelmat olivat syynä koulukotisijoitukseen. Nuoren tasapainoisen jatkoelämän kannalta sijoitus saattoi muodostua kohtalokkaaksi alistamisen ja väkivallan takia. Koulukoti löi aikuisiälle asti vaikuttaneen leiman.

Sosiologian tutkija Marjo Laitala ja sosiologian professori Vesa Puuronen haastattelivat 31 miestä ja 4 naista, jotka olivat sijoitettuina koulukodeissa vuosina 1940–1985. Haastattelujen pohjalta he kirjoittivat kirjan Yhteiskunnan tahra?.

Kirjan kiistaton loppupäätelmä on, että koulukodeissa on tapahtunut kaltoinkohtelua: väkivaltaa, alistamista, laiminlyöntejä. Yhteiskunnan tahra eivät olleet sijoitetut lapset vaan koulukotisijoitus itsessään.

”Kaltoinkohtelu tulisi selvittää perusteellisesti, kaltoinkohtelu tulee tunnustaa julkisesti ja valtion edustajien tulee esittää anteeksipyyntö kaltoinkohtelun urheille”, Laitala ja Puuronen vaativat.

Lisäksi uhreille olisi maksettava korvaus koetuista kärsimyksistä ja oikeudenloukkauksista.

 

Teksti: Jukka Timonen

Lue lisää lehden nrosta 36/2016.