Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 15.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Osuuskunta Kansan Valta
Puh: 050 386 9628
PL 97, 80220 Joensuu

2. Rekisterin nimi
Viikko Pohjois-Karjalan tilaajarekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Arto Miettinen
päätoimittaja
Viikko Pohjois-Karjala
arto.miettinen@viikkopk.fi
p. 050 386 9628

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään lehden tilaukseen, postittamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää vain tilaajan itsensä luovuttamia rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: postittamisessa tarvittavan tilaajan nimen, osoitteen ja postinumeron, asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavan puhelinnumeron sekä lehden palkansaajaliittojen myöntämän lehtiedun laskuttamisessa tarvittavan tiedon liiton ja sen paikallisosaston jäsenyydestä sekä sen todentamisessa tarvittavan henkilötunnuksen tai jäsennumeron.

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Henkilötietoja käsittelevät osoitetietojen osalta rekisterin käyttötarkoituksessa nimetyt luotettavat palveluntoimittajat eli postittaja ja jakelija, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä, ja joille osoitetiedot toimitetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Lehtietujen laskutuksen osalta henkilötietoja käsittelevät tilaajien ammattiliitot ja -osastot, joille tiedot toimitetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus
Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan Rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen seloste on nähtävissä pyydettäessä lehden toimituksessa os. Viikko Pohjois-Karjala, Kauppakatu 32, 80100 Joensuu.

Evästeet
Tämä sivusto voi asettaa käyttäjän koneelle evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka helpottavat käytettävyyttä ja joiden avulla avulla esimerkiksi analytiikkapalvelut voivat kerätä tietoa sivuston käytöstä. Viikko Pohjois-Karjala käyttää sivustollaan Google Analytics -palvelua. Sen avulla saamme tietoa mm. sivustolla vierailijoiden määristä ja artikkelikohtaisista lukukerroista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimesta asetuksista, mutta silloin sivuston toimivuus voi joiltakin osin heikentyä.