Tahkovaaran luonnonsuojelualue sijaitsee noin 10 kilometriä Juuasta lounaaseen.

Tahkovaara on osana laajempaa vaaraselännettä ja vieressä sijaitsee muun muassa Juuanvaara. Alue on lähellä Polvelan kyläraittiä.

Korkeimmat vaarojen laet ovat yli 300 metrisiä ja osa niistä on ollut aikoinaan vain vähän aikaa vesimassojen peitossa. Kaikkialla luonnossa näkyy jo kauan sitten velloneen viimeisimmän jääkauden merkkejä.

Kuten lähes kaikki Suomen suurimmat järvialtaat, harjut ja suot, ovat myös Karjalan vaarat usein kaakko-luode-suuntaisia. Toki jääkausi muovasi myös muun muassa poikittaisharjuja, kuten Salpausselät.

Tahkovaara on tärkeä metsiensuojelukohde ja osa vanhoista kuusikoista ja kalliomänniköistä ovat kirveenkoskemattomia aarnimetsiä. Alueelta löytyy myös nuorempia metsiä, jotka ovat olleet metsätalouden käytössä.

Tahkovaaran metsät ovat etupäässä kuivia kangasmetsiä ja usein rinteillä valtapuuna on kuusi. Kuusikot ovat usein tiheitä aarnimetsiä, joissa on runsaasti maapuita ja keloja. Lakiosissa on myös karuja kalliomanniköitä.

Itäisen Suomen vaaramaisemiin kuuluu osana komeat rotkolaaksot, joiden pohjelle on usein syntynyt tummasilmäisiä lampia. Tunnetuimpia rotkolaaksoja ovat muun muassa Kolin uuro ja Kolvanan uuro.

Tahkovaaralta löytyy myös rotkolaakso, Pirunkirnu. Sen pohjalla kasvaa luonnontilainen vanha kuusikko maapuineen.

Alueen metsistä löytyy monipuolinen sammal- ja kääpälajisto. Tahkovaaran ja ympäristön maasto vaihtelee kuivista kangasmetsistä soiden kautta pienimuotoisiin lehtoihin ja korpikuusikoihin. Linnusto ja kasvisto on rikasta.

JUUKA / Jarmo Vacklin

Lue juttu kokonaan lehdestä nro 22/2020