Josif Stalin (1878–1953) toisen maailmansodan ajalta. Kuvalähde: Carl Grimberg: ”Kansojen historia”, osa 22, Porvoo 1959.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen johtoelimeksi tuli 1919 lähtien politbyroo. Samana vuonna perustettiin puolueen sihteeristö, joka alkoi saada yhä enemmän valtaa. Sen pääsihteeriksi tuli 1922 Josif Vissarionovits Stalin, joka sai paikan myös muissa korkeimmissa elimissä, politbyroossa ja puoluekontrollikomiteassa.

Kollektivisointi alkoi vuoden 1929 syksyllä. Maaliskuun alussa 1930 neuvostovaltiossa oli jo 14,2 miljoonaa kollektiivitaloutta eli kolhoosia. Muutos talonpoikien elämässä oli lähinnä takaisku, sillä itsenäisen talonpojan rooli poliittisena voimatekijänä oli määrätietoisesti hävitetty. Kuitenkin kovia kokeneen neuvostokansan elämään oli tulossa vielä pahempaa.

Vienanmeren–Itämeren kanava

Stalinin Vienanmeren–Itämeren kanava on Vienanmeren ja Äänisen yhdistävä kanava Venäjällä, Karjalan tasavallassa. Belomorskista lähtevä ja Poventsaan päättyvä kanava on 227 kilometriä pitkä. Tästä kaivettua kanavaa on 48 kilometriä, padottua jokea 97 kilometriä, säännösteltyä järveä 80 kilometriä ja sulkuja 19 kappaletta. Stalinin kanava lyhentää vesitietä Vienanmereltä Pietariin noin 4 000 kilometriä, verrattuna matkaan Pohjoisen Jäämeren, Pohjanmeren ja Itämeren kautta. Mainittu kanava päättyy Ääniseen, mutta vesireitti jatkuu järven kautta Syvärijokea myöten Laatokalle ja sieltä edelleen Nevajokea pitkin Itämerelle.

Kanavan reitti seuraa linjausta Ala-Uikujoki–Uikujärvi–Telokanjoki–Telokanjävi–Matkojärvi–Voljärvi–Poventsanjoki.

Unto Martikainen

Lue lisää lehdestä nro 25/2017.