Tulevan ennustaminen on hankalaa, mutta syksyllä voi tipahtaa muutakin kuin lehdet puusta. Luvassa voi olla tiukkaa vääntöä työehdoista työpaikoilla ja ankaraa pohdintaa työmotivaation kanssa. Siinä voi hanskat tipahtaa työnantajien paikallisen sanelun lisäämishalujen edessä. Aluetoimikunta pitää käsittämättömänä sitä ajatusta, että Suomen työllisyysaste ja yritysten kannattavuus pitää korjata työllä ansaittua palkkaa ja muita yhteisesti sovittuja työetuja karsimalla. Tähän mennessä vain työnantajajärjestöt, isojen yritysten patruunat ja vanhojen porvaripuolueiden edustajat ovat halunneet tätä suuntaa. Tähän joukkoon liittyi populistipuolue PerusSuomalaiset. Populismin yksioikoisuutta on vaikeaa ymmärtää. Vielä vaikeampi on tehdä yhteistyötä ja työelämän uudistuksia vaativia toimenpiteitä tällaisten lausuntojen antajien kanssa. Työnantajat ja puolueet, uudet ja vanhat, kun eivät jatkossakaan yksipuolisesti määrittele mihin suuntaan suomalainen työelämä kehittyy.

Osaavien työntekijöiden tarve työmarkkinoilla näyttää paremmalta kuin pitkään aikaan. Huolestumista herättää kuitenkin kartoituskysely Työ- ja elinkeinoministeriöltä ELY-keskuksille koskien saatavuusharkinnan lieventämispilottia. Ajatuksena on saatavuusharkinnan lieventäminen tai jopa siitä luopuminen. Saatavuusharkinnasta ei pidä luopua, päinvastoin pelikirjaa on tarkennettava. Ulkomaisen työvoiman käytössä on tärkeää toimiva työehtosopimusjärjestelmä työehtojen noudattamisessa ja tehokas viranomaisvalvonta ja -toiminta lainvalvonnassa. Tässäkin asiassa työelämän oikeudenmukaisuuden toteutumiseen auttaisi ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi. Nämä ovat välttämättömiä tulevaisuudessa.

Kuntavaalit ovat lähin yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka. Valinnan paikka, jossa voi näyttää arvomaailmansa suunnan. Käyttäkää äänioikeuttanne!

SAK:n Pohjois-Karjalan aluetoimikunnan kesäkokous