Säteilyvaarasta kertova kyltti ja Paukkajanvaaran uraanikaivoksen lukittu portti elokuussa 1984.

Säteilyvaarasta kertova kyltti ja Paukkajanvaaran uraanikaivoksen lukittu portti elokuussa 1984.

Enon Paukkajassa oli lyhyen aikaa uraanikaivos, joka sai alkunsa vuonna 1957. Louhinta ja rikastustyöt päättyivät kuitenkin vain muutama vuosi myöhemmin.

Ensi viitteet Kolin-Kaltimon uraaniesiintymistä saatiin kansannäytteiden myötä syksyllä 1957. Atomienergia Oy:n toimesta alueelta löydettiin alustavissa tutkimuksissa uraanipitoisia diabaasilohkareita. Lisäksi lähistöltä löytyi kvartsiitissa pesäkkeenä esiintyvä Ruunaniemen mineralisaatio.

Löytöjen perusteella käynnistyi laajamittainen lohkare-etsintä, minkä tuloksena alueella havaittiin kaikkiaan yli 3 000 uraanimalmi-lohkaretta. Enon Paukkajanvaarassa oli kairattu yhteensä 40 koereikää, kunnes todettiin, ettei uraanimalmista saatu selkoa muutoin kuin louhimalla. Sen tähden Paukkajanvaaraan päätettiin perustaa kaivos sekä louhitun malmin rikastamo. Enon kunta myi tarvittavan alueen kaivosyhtiölle edulliseen hintaan, ja ehtona oli, että alueelle rakennettaisiin työllisyyttä lisäävä rikastamo. Atomienergia Oy:stä kerrottiin Enon asukkaille, että löydetyt uraanimalmiesiintymät olivat siinä määrin runsaat, että kaivoksen toiminta olisi kannattavaa.

Malmikiven louhinta ja malminlajittelu alkoi syksyllä 1958, ja perustettiin Kunnansuon kaivospiiri. Tilanne edistyi niin, että keväällä 1959 oli kaivostöissä jo viitisenkymmentä miestä. Uraanikaivoksen rakennustyöt alkoivat elokuussa 1959, murskaamo tuli valmiiksi marraskuulla 1959 ja kaivoksen rikastamo otettiin käyttöön maaliskuussa 1960.

Henkilöstön asuntotiloja rakennettiin aluksi 44 hengelle, samoin ruokala ja keittiö saatiin 80 henkilöä varten. Vuoden 1960 keväällä valmistuivat yhtiön konttoritilat, korjaamo ja sähkökorjaamo sekä lämpimät ja kylmät varastotilat. Lisäksi pumppu- ja muuntoasemat valmistuivat yhtä aikaa, kun sähkö-, vesi- ja viemäriverkko saatiin käyttökuntoon. Kaivoksen työntekijät saivat käydä työssä pääasiassa kotoa käsin. Yhtiö järjesti maksullisen linja-autokuljetuksen Kaltimo-Paukkajanvaara välille.

Syksyllä 1959 kaivoksen perustamis- ja rakentamisvaiheessa alueella työskenteli, urakoitsijat mukaan lukien, noin 120 henkilöä. Jatkossa kaivoksella luvattiin töitä yhteensä 80 hengelle. Kun kaivos aloitti täydellä teholla, se houkutteli alueelle muitakin toimijoita. Lähistölle perustettiin kaksi kauppaa ja Paukkajanvaaran tuntumassa kulki kaksi myymäläautoa säännöllisesti alueen kautta.

Teksti: Unto Martikainen

Kuva: Pohjois-Karjalan museo, Viikko Pohjois-Karjala -lehden kuvakokoelma

Lue lisää lehdestä nro 46/2015.