TEAM-liiton puheenjohtaja Heli Puura vieraili TEAMin Pohjois-Karjalan Savo-Karjalan demariryhmän kokouksessa kaksi viikkoa sitten.

TEAM-liiton puheenjohtaja Heli Puura vieraili TEAMin Pohjois-Karjalan Savo-Karjalan demariryhmän kokouksessa kaksi viikkoa sitten.

Samaan aikaan, kun hallituksen pakkotoimet jylläävät isoin kirjaimin valtakunnan median palstoilla, tapahtuu palkansaajarintamalla kaiken aikaa myös työtä eri ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseksi. 

Jo jonkin aikaa käynnissä on ollut hanke yhdestä suuresta palkansaajien keskusjärjestöstä, jonka selvitystyössä on mukana 49 ammattiliittoa.

Myös ammattiliittotasolla on käyty keskustelua yhden suuren SAK-laisen teollisuusliiton perustamisesta, johon kuuluisivat nykyisistä ammattiliitoista Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM, Paperiliitto, Puuliitto ja Metalliliitto.

Polvijärven Huhmarissa TEAMin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon demariryhmän kokoontumisessa vieraillut TEAMin puheenjohtaja Heli Puura myöntää, että aktivoitumista tähän suuntaan on tapahtunut ja fuusioituminen voi tapahtua lähivuosina.

– Lähtökohtana on oltava se, että asian valmistelu on tasapuolista ja että vanhojen tilalle tulee yksi kokonaan uusi liitto, ei yksi vanhoista, Puura arvioi Huhmarissa.

TEAMin liittokokous hyväksyi linjauksen liittojen yhteistyön tiivistämisestä liittokokouksessa viime kesäkuussa. Puura on kuitenkin hankkeen suhteen vielä varovainen, sillä 7–8 vuotta sitten yritys fuusioida SAK:n teollisuusliitot yhdeksi teollisuusliitoksi kariutui, jos kohta syntyi kuitenkin nykyinen TEAM, kun Kemianliitto ja Viestintäalan ammattiliitto yhdistyivät.

– Kyllä fuusioitumisessa olisi ehdottomasti enemmän hyötyjä kuin haittoja, meidän on huomioitava yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuva muutos ja yhtenä suurena liittona pystyisimme toimimaan paremmin jäsenistömme hyväksi, Puura määrittelee.

Teksti ja kuva: Arto Miettinen

Lue lisää lehdestä nro 39/2915.