Neuvotteluissa ei edetä pätkääkään ennen kuin vallan poteroista päästään katsomaan Suomen työmarkkinatilannetta luottamuksen ilmapiirissä.

Neuvotteluissa ei edetä pätkääkään ennen kuin vallan poteroista päästään katsomaan Suomen työmarkkinatilannetta luottamuksen ilmapiirissä.

Työmarkkinajärjestöt ovat jälleen jatkaneet neuvotteluja niin sanotun yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi. Ilmapiiri neuvotteluratkaisun syntymiseen on ollut ainakin lähtökohtaisesti edellisiä yrityksiä rakentavampi. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että pääministeri Sipilä ilmoitti ns. pakkolakien valmistelun olevan jäädytetty työmarkkinaneuvottelujen ajaksi.

Itse neuvottelupöydässä on monta kysymystä edelleen avoimena. Kissanhännänvetoa osapuolten välille on syntynyt ainakin siitä, päätetäänkö samassa yhteydessä myös paikallisesta sopimisesta sekä palkkaratkaisusta. Työnantajapuolella nämä ehdotukset on systemaattisesti torjuttu, palkansaajapuolella taas niitä pidetään sopimuksen syntymisen ehtona, sillä tällöin peli olisi reilua ja avointa, kun kokonaisuus on kerralla pöydässä.

Suomen kilpailukyvyn kannalta lienee selvää, että palkoista oli viisainta sopia ensi vuodeksi jo nyt. Palkkamaltti takaisi työmarkkinoille todennäköisesti työrauhan ja myös ennustettavuutta, mikä taas helpottaisi hallituksen muiden päätösten tekemistä. Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että palkkaratkaisua haluavatkin Kuntatyönantaja sekä palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava eli kaikki muut neuvotteluosapuolet paitsi EK.

Paikallista sopimista harjoitetaan esimerkiksi metallialalla jo nykyisellään runsaasti. Siksi – ja aivan aiheellisesti – palkansaajapuolella onkin herännyt kysymys siitä, mikä asiassa oikein hiertää työnantajaliitossa. Metalliliiton tutkimuspäällikkö Jorma Antila epäili Ahjo-lehdessä, että kyse on sisällöistä: työnantajille kysymys ei olekaan sopimisesta vaan sanelusta.

Paikallinen sopiminen kuitenkin edellyttää aina, että paikalliset osapuolet luottavat toisiinsa. Sama reunaehto koskee myös yhteiskuntasopimusneuvottelujen isoa kuvaa: neuvotteluissa ei edetä pätkääkään ennen kuin näistä vallan poteroista päästään katsomaan Suomen työmarkkinatilannetta luottamuksen ilmapiirissä.

Viikko Pohjois-Karjala -lehti 6/2016.