Viikko Pohjois-Karjalan uudistaa keväällä 2022 lehtituotteensa ottamalla käyttöön uudistuneet verkkosivut, näköislehden sekä niihin liittyvät digitaaliset tilaus- ja mainospalvelut.

Haemme lehtiyhtiön palvelukseen tilaus- ja mainosmyynnistä sekä digitaalisesta markkinoinnista kiinnostunutta tekijää toteuttamaan ja suunnittelemaan lehden suoramarkkinointia, kampanjoita, tapahtumia sekä myyntiä ja laskutusta niin puhelimitse, kasvokkain kuin myös verkossa.

Käytössämme olevat ohjelmistot ovat Anygraafin C-profit, A-profit, Neo sekä Visma Fivaldi, joiden kaikkien käyttöön annamme koulutuksen. Työ tapahtuu pääosin työpaikalla Joensuussa ja sen hoitaminen edellyttää asiakaspalveluvalmiutta sekä ajoittain myös oman auton käyttöä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä SAK:n paikallisjärjestöjen ja SDP:n puolueosastojen kanssa, joten järjestökentän tuntemus katsotaan tehtävässä eduksi.

Haemme työhön ensi sijassa työllistämisen kuntalisän ja palkkatuen ehdot täyttävää työtöntä työnhakijaa. Tehtävästä maksetaan Pron tessin mukainen pohjapalkka sekä provisiokorvaus myynnistä. Työn kesto on hakijan toiveiden mukaan 6–8 kuukautta ja viikkotyöaika 18–32 tuntia. Työn aloittamisajankohta on tammi-helmikuussa 2022.

Pyydämme jättämään tehtävää koskevat hakemukset ansioluetteloineen päätoimittaja Arto Miettiselle 16.12.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: arto.miettinen@viikkopk.fi. Myös mahdolliset tehtävää koskevat tiedustelut voi osoittaa samalle henkilölle.

Viikko Pohjois-Karjala on 115-vuotias itäsuomalainen palkansaajalehti, jota kustantaa maakunnallinen Osuuskunta Kansan Valta.