Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä päätös olla antamatta ympäristölupaa Kuopioon suunnitellulle Finpulpin biojalostamolle jättää pohdinnan, mihin muualle jätti tehdas voisi sijoittua. Päätös perustuu EU:n vesipuitedirektiivin suomalaiseen tulkintaan.
Nyt koko maakunnan tulisi yhdistää voimansa ja ryhtyä toimiin biojalostamon saamiseksi Kiteen Puhokseen. Puhoksen teollistamisella  on vanhat perinteet, ensimmäinen vesisaha on perustettu jo vuonna 1780. Ensimmäinen Suomalainen höyrylaiva Ilmarinen rakennettiin vuonna 1833. Sahaus toiminta Puhoksessa jatkui pitkälle 1900-luvulle saakka.
1960-luvun lopulla alkoi uusi teollistamisen aika. Ensin lähti liikkeelle lastulevutehtaan rakentaminen joka oli kapasiteetiltaan silloin maailman suurin. Se toi mukanaan liima- ja pinnoitetehtaan, liima voitiin pumpata suoraan putkistoja pitkin vieressä olevalle tehtaalle. Myös  Heikinheimo näki Puhoksen suursahalleen hyväksi sijoituspaikaksi.Saha siirtyi myöhemmin Stora-Enson omistukseen.
Nyt enää liima- ja pinnoitetehdas on toiminnassa ja osin paljon myöhemmin rakennettu Puhoshalli (ns. Havukaisen halli).
Lastulevytehdas jo useita vuosia sitten lopettanut ja nyt tyhjillään. Stora-Enson suursaha on ilmoittanut lopettavansa toiminnan vuodenvaihteesssa, joitakin jälkitöitä lukuunottamatta.
Kun katsoo Itäistä Suomea voiko millään seudulla olla parempia vahvuuksia puunjalostusteollisuuden sijoittumiselle.
Liikenneyhteydet ovat tiestöjen osalta kunnossa, Lepikon risteys investointi toteutuu ensi vuonna. Teollisuusalueella teollisuusraiteita on useampia. Moniin muihin paikkoihin verrattuna Puhoksen vahvuutena on  teollisuusalueen keskelle tuleva syväväylä satamineen. Yleensä syväväylä on  on ollut keskitalvella suljettuna 2–3 kuukautta. Vesitie kuljetus on vain murtosa rautatiekuljetuksen hinnasta ja ekologisempi kuin kiskokuljetus.  Lisäksi yhtenä vahvuutena on vielä lentokenttä lyhyen ajomatkan päässä.
Kaupungilla rakentamatonta  raakamaata uusrakentamiseen Puhoksessa biojalostamolle kyllä riittää. Myös lastuvelytehtaan ja  sahan useiden hehtaarien hallit ovat sopuhintaan otettavissa käyttöön. Puunpurku/käsittely- ja varastointialueita on sahan ja lastylevytehtaan alueella mittavasti. Myös alihankintaverkosto on vielä kunnossa kun tehdas tarvitsee korjaus/huolto- tai kuljetuspalvelveluita.
Kitee on myös metsien keskellä oleva paikka joten raaka-aineesta ei  tule olemaan puutetta. Lisäksi Venäjän rajan läheisyys antaa mahdollisuuden raaka-aineen saatavuudelle.
Työvoimaa tällä hetkellä työssäkäyntialueelta  tulee löytymään. Ja jos tarvitaan muualta tulevia, asuntoja löytyy kyllä riittävästi. Kiteellä asuminen on edullista ja palvelut kokoisekseen kunnassa korkeatasoiset.
Luulisi ympäristöluvan saannille olevan myönteisempi ilmapiiri, sillä onhan alue vanhaa teollisuusaluetta, jossa sen jäljet näkyvät. Ja nyt alueella on tälläkin hetkellä toimivaa kemianteollisuutta. Aikaisemmin ympäristölupa myönnettiin jätteenpolttolaitokselle, mutta pitkittyneen valitusprosessin johdosta luvansaaja ei investointia toteuttanut.
Itseä on mietittynyt olisiko sahan 8 hehtaarin tukkinippualtaasta jotain biojalostamon vesitalouden järjestämisessä. Sekin olisi valmiina ilman uusinvestointia.
Kontakti Finpulpin ylimmänjohdon kanssa on olemassa, nyt vain peukut pystyyn jospa Puhokselle tulisi uusi mahdollisuus suurteollisuuden teollisuustoiminnan jatkumiselle.
Esa Lahtela
Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtaja