Kartassa on Lutin tasavallan aluetta. Lutin kuuluisat männyt ovat kasvaneet Larinniemen kärjessä.

Kartoissakin mainittu Lutin tasavalta sijaitsee Ilomantsin kunnan pohjoisosassa ja Koitere-järven pohjoispäähän vesiään soljuttelevan Lutinjoen suistossa. Joen latvat ovat Venäjän puolella Suoverkanjärvessä. Rajan ylitettyään joki polveilee runsaan 40 kilometrin matkan Haapa- ja Naarvanjokena Haaralammen kautta Koitereeseen. Kaikilla kiinteistöillä ei saattanut olla rakennus- eikä pellonraivauslupaa.

Tasavallan syntyaikoja elettiin 1900-luvun taitteessa, kun Pielisjärven Kontiovaarasta Ilomantsiin muuttaneen Antti Härkösen poika Antti asettui vaimonsa Anna Stinan (Tiina) o.s. Puhakka ja kahden vanhimman tyttärensä kanssa vuokratilalle Luttiin. Heille syntyi vielä neljä tytärtä ja viisi poikaa. Joen toisella rannalla asuivat Nissiset ja ylempänä jokivarressa Sormuset.

Lutissa liikkui vuosittain satoja uittomiehiä ja savottalaisia. Antti kuoli vuonna 1919. Antin ja Tiinan pojista (Paavo, Eetu, Juho Kaliktus (Kali), Aarne ja Kaino) kasvoi vankkoja sekä kuuluja työmiehiä, joiden kanssa voimia miteltiin mielellään ja monenlaisin konstein. 

Lutissa elettiin pitkälti omavaraistaloudessa. Järvessä oli kalaa, metsissä riistaa, marjoja ja sieniä. Jos lystiä kaivattiin, iloliemikin valmistettiin itse.  

ILOMANTSI / Armas Härkönen

Lue juttu kokonaisuudessaan lehdestä nro 9/2021