Rahallisesti suurimman apurahan, 4000 euroa, sai Wesley-historiatoimikunta August Wesleyn monografian kirjoitustyöhön ja aineistohankintakuluihin. Kuvassa apurahaa ovat vastaanottamassa ja jakamassa vasemmalta alkaen: professori Marja-Liisa Julkunen, luonnonsuojelupäällikkö Juha Hämäläinen, Kososen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Matti Tohkanen, historiatoimikunnan puheenjohtaja Juhani Meriläinen, Kososen rahaston asiamies Matti Mikkonen, monografian päätoimittaja FT Jukka Partanen sekä historiatoimikunnan sihteeri, oikeustieteen opiskelija Tuomas Timonen. Historiatoimikunnasta kuvassa puuttuu vielä professori Maria Lähteenmäki.

Kansan Sivistysrahaston Antti Jussi Kososen rahastolla on kuluvana vuonna erityistä aihetta juhlaan, sillä käynnissä on rahaston merkkivuosi, kun apurahoja jaettiin nyt 55. kertaa. Rahallisesti huomattavimman tuen, 4 000 euroa, sai Wesley-historiatoimikunta August Wesleyn monografian kirjoitustyöhön ja aineistohankintakuluihin. 

Kunnallisneuvos Antti Jussi Kosonen oli aikanaan monen toimen mies: Pohjois-Karjala-lehden päätoimittaja, kansanedustaja, sos.dem. piirin puheenjohtaja ja piirisihteeri, Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä Joensuun Työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Häntä kutsuttiinkin myös Pohjois-Karjalan Tanneriksi.

Hänen nimeään kantava KSR:n maakuntarahasto sai alkunsa 28.7.1962 Joensuun kaupunginvaltuuston sosialidemokraattisen ryhmän aloitteesta. Näin ollen kuluvana vuonna, tarkemmin ottaen viime maanantaina, Joensuun Työväentalolla jaettiin Kososen rahaston apurahoja peräti 55. kertaa.

Rahaston tarkoituspykälässä perussäännössä sanotaan:

”Rahaston tarkoituksena on apurahoja myöntämällä tukea Pohjois-Karjalan alueella asuvan nuorison ja aikuisväestön opiskelua ja muita sivistyksellisiä pyrkimyksiä, erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä.”

Teksti ja kuva: Arto Miettinen

Lue lisää lehdestä nro 3/2017.