Joensuun Työväenyhdistyksen mielestä Hasanniemen alue on tärkeä lähiluontokohde, joka on säilytettävä kaupunkilaisten yhteisessä virkistyskäytössä. Valmistelussa olevan kaavan on varmistettava, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta arvokas metsikkö ja linnusto säilyy, eikä mahdollinen liikuntareitti, liikennelinjaukset tai rakentaminen vaaranna tätä. Tästä syystä Joensuun Työväenyhdistys ei hyväksy kaavaluonnosta ehdotetussa muodossa vaan edellyttää, että uutta asuinrakentamista ei sallita metsäluonnon säilyttämiseksi.
– Jokiaseman toimintaa tulee kehittää, sen palveluja parantaa sekä varmistaa kevyenliikenteen esteetön kulku Koivuniemen puistosta. Lisäksi paikoitusalueen turvallisuutta tulee parantaa alueella liikkuville, Joensuun Työväenyhdistys toteaa kannanotossaan.