Anti Jussi Kososen rahaston  hoitokunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja Matti Tohkanen ja rahaston asiamies Matti Mikkonen toimivat apurahatilaisuuden seremoniamestareina. Yhtenä apurahan saajista oli teatteri-ilmaisun ohjaaja Kirsikka Leino, jolle myönnettiin 1 800 euroa ohjaustyöhön.

Anti Jussi Kososen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja Matti Tohkanen ja rahaston asiamies Matti Mikkonen toimivat apurahatilaisuuden seremoniamestareina. Yhtenä apurahan saajista oli teatteri-ilmaisun ohjaaja Kirsikka Leino, jolle myönnettiin 1 800 euroa ohjaustyöhön.

Kansan sivistysrahasto KSR:n Antti Jussi Kososen rahasto jakoi tänä vuonna 20 800 euroa maakunnallisen tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoiminnen tukemiseen. Apurahatilaisuus järjestettiin kuluvan viikon maanantaina Joensuun Kaupunginkirjaston Muikkusalissa.

Rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Matti Tohkanen linjasi tilaisuudessa, että apurahojen hakemiseen on nähtävissä näinä aikoina selkeästi sosiaalisia perusteita.

– Rahaa harrastamiseen, omatoimisiin sivistyksellisiin pyrkimyksiin ja tutkimustyöhön on vähän. Erityisesti taiteen ja kulttuurin tukemiseen rahoitusta pitäisi ohjata entistä enemmän, koska valtiovallalla se näyttää jäävän yhä vähemmälle, totesi Tohkanen.

Myös kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen oli Tohkasen kanssa samoilla linjoilla.

– Suomessa panostukset koulutukseen ovat olleet suurimmillaan lähes 13 prosenttia julkisen talouden kokonaismenoista. Näin oli vuosina 1990 ja 2003. 1990-luvun lamassa osuus kävi matalimmillaan 11,2 prosentissa. Nyt olemme alittaneet 11 prosenttia ja hallituskauden lopussa koulutuspanoksen osuuden julkisista menoista voi ennakoida olevan noin 10,5 prosenttia, ilmaisi huolensa Mäkisalo-Ropponen.

Apurahan saajien ohessa tilaisuudessa kiitettiin ja muistettiin myös rahaston perustajajäseniä sekä pitkäaikaisia hallintotehtävissä sekä varainhankinnassa mukana olleita V.Olavi Mäntylää, Sakari Tahvanaista, Matti Puhakkaa, Raimo Halvorsenia, Juha Hämäläistä ja Simeon Kärkeä. Pääasiassa lahjoituksin ja merkkipäivämuistamisin karttuva rahaston pääoma on nykyisellään noin 900 000 euroa.

Erikseen maininnan arvoista on sekin, että Seppo Eskelisen nimikkorahastosta jaettiin nyt ensi kertaa myös urheiluapurahoja.

Teksti ja kuva: Arto Miettinen

Lue lista apurahan saaneista lehdestä nro 14/2016.