Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi muistuttaa, että jos ilmastolupaukset petetään vaalien jälkeen, saattaa nuorten usko toimivaan poliittiseen järjestelmään mennä kokonaan.

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vieraili Joensuussa viime viikolla puhumassa ilmastonmuutoksesta. Hän totesi, ettei puolueilla ole varaa pettää äänestäjiä ilmastonmuutoskysymyksissä.

Euroopan parlamenttiin ehdolla oleva Näkkäläjärvi on huomannut, että IPCC:n viime lokakuussa julkaiseman ilmastoraportin julkaisemisen jälkeen ilmasto- ja ympäristökysymyksistä on tullut vahvemmin prioriteetti erityisesti nuorille. Samalla ne ovat muodostuneet monen puolueen prioriteetiksi.

– Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat olleet monelle puolueelle valitettavasti pitkään ihan kiva juttu, mutta ei prioriteetti. Nyt se on noussut priori-
teetiksi. Veikkaan, että se [IPCC:n raportti] herätti, että meillä alkaa olla jo oikeasti tosi kiire.

Viesti puolueille

Näkkäläjärveä on vaalikevään aikana harmittanut ilmastokysymysten muuttuminen puolueiden väliseksi huutokaupaksi siitä, mihin ei saa puuttua.

– Jos mennään siihen, että kaikki naulaa tavoitteet, mitä nyt ei ainakaan saa tehdä, niin on lopulta vaikea tehdä yhtään mitään.

Kiinnostus ilmastokysymyksiä kohtaan on Näkkäläjärven mielestä viesti puolueille ja poliitikoille siitä, että ilmastoasiat tulee ottaa aidosti vakavasti. Hän uskoo ilmastopolitiikan tiukentuvan, jos SDP on vaalien jälkeen suurin puolue.

– Ilmastonmuutosta ei torjuta sillä, että asetetaan joku numerotavoite, jos ei tehdä mitään konkreettisia toimia samaan aikaan.

Toisin kuin joskus saatetaan ajatella, ei vanhempikaan väestö suhtaudu ilmastokysymyksiin välinpitämättömästi.

– Kyllä heitä kiinnostaa. Ei välttämättä itsensä takia, vaan ihmiset miettii tulevia sukupolvia, Näkkäläjärvi toteaa.

JOENSUU / Susanna Eriksson

Lue lisää lehdestä nro 15/2019