Masennus on Suomen yleisin psyykkinen sairaus. Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella heistä se uusiutuu.

Masennus on Suomen yleisin psyykkinen sairaus. Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella heistä se uusiutuu.

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Myös työttömyys, työuupumus ja masennus ovat nykyajan ilmiöitä, jotka näkyvät selkeästi kasvavana ryhmänä psykoterapiassa käyvien ihmisten elämässä.

Yllättävät elämänkriisit, traumaattiset kokemukset, vaikeudet arjen hallinnassa, ihmissuhteissa, opiskelussa, vanhemmuudessa ja työssä, sekä erilaiset mielialaongelmat, kuten masennus, ahdistuneisuus ja epävakaa persoonallisuus ovat asioita, joita usein käsitellään psykoterapian avulla.

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin.

Psyko- ja taidepsykoterapeuttina vuosia toiminut Arja Hämäläinen kertoo, että terapia on parhaimmillaan oman sisäisen maailman tutkimista ja potilasta eheyttävä prosessi.

– Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on tukea potilasta, lisätä potilaan kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia niin, että sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa olisivat onnistuneita. Tätä kautta voi vapautua sisäisiä voimavaroja myönteiseen kasvuun ja kehitykseen, Hämäläinen kuvailee.

Psykodynaaminen terapia perustuu siihen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Huomio on lapsuudessa ja varsinkin varhaislapsuuden kokemuksissa. Jokaisella ihmisellä on oma kehityshistoriansa, ja psyykkisten pulmien tausta on lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehityshaasteiden ratkaisuissa.

Teksti ja kuvitus: Suvi Palosaari

Lue lisää lehden nrosta 46/2016