Demarinaisten kokouksessa.

Demarinaisten kokouksessa.

Demarinaisten liittohallituksen kesäkuun kokous pidettiin tällä kertaa Euroopan sydämessä Brysselissä. Tämän upean mahdollisuuden saimme oman meppimme Liisa Jaakonsaaren kutsumana. Matkalla mukana oli 21 vahvaa ja aktiivista demarinaista ympäri Suomea.
Meillä oli ohjelmassa EU-parlamenttiin tutustuminen, Liisa Jaakonsaari ja parlamentin suomalainen tiedottaja luennoivat meille EU:n alkuhistoriasta, sen jäsenvaltioiden mukaantulosta ja muodostumisesta tähän päivään, EU:n perusarvoista, jotka jokaisen on varmasti hyvä palauttaa mieliin.
Kuinka tärkeää meille jokaiselle on itseasiassa äänestää ja vaikuttaa Euroopan Unionissa. Asia, jonka moni varmasti jättää taka-alalle ajatuksella että; ”eihän siellä kuitenkaan voi mihinkään vaikuttaa”. Ei voi, jos jättää äänestämättä, näin se on todettava.
Toinen hyvin vaikuttava tapaaminen oli suomalaisen kampanjapäällikkö Matilda Flemmingin kanssa, joka työskentelee European Women´s Lobby-organisaatiossa. Hän kertoi naisten ja tyttöjen asemasta yleensä Euroopassa, naisista, lapsista pakolaisina ja maahanmuuttajina. Organisaation tavoitteista parantaa ja lisätä naisten asemaa päätöksenteossa, naisten riippumattomuutta taloudellisissa kysymyksissä sekä vähentää naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Organisaatio on ollut toiminnassa jo 25 vuotta ja edelleen nämä samat asiat, tavoitteet ovat osa tätä arkipäivää, jossa itse elämme. Itselleni oli hyvin suuri yllätys ja pettymys samalla, että myös EU:n sisällä kiistellään ja ollaan eri mieltä naisten tasavertaisesta ja tasa-arvoisesta asemasta yhteiskunnassa miesten rinnalla. On hyvin mielenkiintoista miettiä, mikä pelko tai muu syy on taustalla ajatuksesta siitä, että naiset olisivat kaikkialla Euroopan Unionissa tasavertaisia ja tasa-arvoisia miesten kanssa?
Viimeinen, mutta ei suinkaan vähäisin tapaaminen oli UN Women edustajan saksalaisen Dagmar Schumacherin kanssa.
UN Women on YK:n alainen organisaatio, joka toiminnallaan pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta ja myös naisten aseman parantamista. UN Women kampanja ”HeForShe” on kampanja, jolla pyritään sukupuolten tasavertaiseen kohtaamiseen ja kohteluun, myös työelämässä. Kampanjassa on mukana useita valtioita, yrityksiä ja valtionpäämiehiä, jotka ovat lupautuneet toimimaan kampanjan tavoitteiden saavuttamisessa.

Teksti: Mari Ruuskanen

Lue lisää lehdestä ro 25/2016.