Harmikseni olen huomannut että runoratsuni Bukefalos(härkäpäinen) taitaa kokea saman kohtalon kuin Aleksanteri Suuren ratsukin; kuolla vanhuuteen.

On­nek­si on pal­jon noi­ta van­ho­ja muis­tiin­pa­no­ja, mui­ta pa­no­ja si­tä­kin vä­hem­män. En kui­ten­kaan edes tänä merk­ki­päi­vä­nä pidä kynt­ti­lää­ni va­kan al­la tai ai­na­kin yri­tän, Kan­san­ra­di­o­ta pais­ka­sin ko­e­lau­lul­la, ikä­ni mi­nua on kis­mit­tä­nyt kou­lu­ai­kai­nen ku­to­se­ni en­kä edes muis­ta sitä lau­lua luo­kan est­ra­dil­la mis­tä eka ope­ni Toi­ni Oras­maa to­te­si et­tä jo riit­tää. Epäi­len et­tä se oli nii­tä niin sa­not­tu­ja re­ki­lau­lu­ja.

Muu­ten tal­ven sel­kä al­kaa tait­tua, oma­ni ei niin­kään; 21 kun­to­sa­li­käyn­tiä, lu­mi­töi­tä maal­la ja kau­pun­gis­sa. Lei­jo­naa ei­vät ha­lua myy­dä enää mi­nul­le Al­kos­sa ja sii­nä­pä­hän nä­ke­vät jo myyn­ti­käy­ris­sään. Ke­hu­a­kin pi­tää, jos joku ei ole vie­lä kuul­lut: 13.1. per­jan­tai­na sain Höy­ti­äi­ses­tä kak­si yli 9-ki­lois­ta hau­kea (to­dis­ta­jat on!), kun­han olen ne syö­nyt läh­den 5.3. Tor­re­mo­li­nok­seen, pa­laan 31.3. kesä mu­ka­na­ni.

Muu­ten mu­ka­vaa so­pi­van lau­haa tal­ven jat­koa, ter­veyt­tä, voi­mii, jak­sa­mis­sii ja työn ilo­ja jos kel­lä nii­tä vie­lä on. Tii­jot­tak­kee jos mitä sat­tuu kuu­lu­maan. PS. Kaik­kia elä­ke­läi­siä olen suo­si­tel­lut py­syt­te­le­mään pois­sa vaa­liu­ur­nil­ta ja odot­ta­maan rau­has­sa sitä vii­meis­tä uur­naan­sa. Sen, mitä nuo "edus­ta­jam­me" ovat meil­le teh­neet, voim­me nyt teh­dä heil­le; em­me vain satu muis­ta­maan!

As­ko-

(+t joka oli jää­nyt "ruot­sis­ta" pois 20 vuot­ta sit­ten!)