Tietosuojaseloste – Lehden tilaajarekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 1.11.2013

Rekisterin pitäjä
Osuuskunta Kansan Valta
Puh: 050 386 9628
PL 97, 80220 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päätoimittaja Arto Miettinen
arto.miettinen@viikkopk.fi
050 386 9628

Rekisterin nimi
Viikko Pohjois-Karjala tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään lehden tilaukseen, laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto
Tilaajan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaajan katuosoite
Tilaajan postinumero ja -toimipaikka

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus
Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan Rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä pyydettäessä lehden toimituksessa os. Viikko Pohjois-Karjala, Kauppakatu 32, 80100 Joensuu.

Share This